Bibliografie
1. Januar 2004
UNIVERZA V LJUBLJANI
Fakulteta za druzbene vede
Urška Kereži
GENEALOGIJA KROTKEGA TELESA
Diplomsko delo
page 29:
2. DEL.: DISCIPLINIRANJE TELESA
Z instalacijo Neunter November Nacht nas Gottfried Helnwein spomininja na kridtalno ... .. nedvomno rodil človek moderne dobe. Z instalacijo Neunter November Nacht nas Gottfried Helnwein 3 spominja na kristalno noč z 9. na 10. november 1938. ..."
Kerezi-Urska-1.PD 51 pages
nach oben